AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AAJ)

AAJ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4638
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.96788
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.9499
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.7511
1 Yıllık Getiri Oranı 63.1926
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AAJ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Devlet Tahvili %56.25
Hisse Senedi %20.05
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %11.61
Yatırım Fonları Katılma Payları %3.49
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %2.56
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %2.43
Özel Sektör Tahvili %1.59
Ters-Repo %0.95
Mevduat (TL) %0.74
Finansman Bonosu %0.29
Takasbank Para Piyasası %0.04
AAJ Fonu İçeriği

AAJ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.056964 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 40653000000
Yatırımcı Sayısı 539246
Pazar Payı %13.45
Fon Toplam Değeri 2315760000 TL
Kategorisi Oks Standart Fon
Kategori Derecesi 8 / 10
ISIN Kodu TRYCUHE00289
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AAJ) Fonu Fiyat Grafiği