Fon Varlık Dağılımları, Fonların İçeriklere Göre Listesi

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları İçeren Fonlar Devlet Tahvili İçeren Fonlar Diğer İçeren Fonlar Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları İçeren Fonlar Eurobonds İçeren Fonlar Finansman Bonosu İçeren Fonlar Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları İçeren Fonlar Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları İçeren Fonlar Hazine Bonosu İçeren Fonlar Hisse Senedi İçeren Fonlar Kamu Dış Borçlanma Araçları İçeren Fonlar Kamu Kira Sertifikaları İçeren Fonlar Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) İçeren Fonlar Kamu Kira Sertifikaları (TL) İçeren Fonlar Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları İçeren Fonlar Katılım Hesabı İçeren Fonlar Katılma Hesabı (Altın) İçeren Fonlar Katılma Hesabı (Döviz) İçeren Fonlar Katılma Hesabı (TL) İçeren Fonlar Kıymetli Madenler İçeren Fonlar Kıymetli Madenler Cinsinden BYF İçeren Fonlar Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları İçeren Fonlar Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları İçeren Fonlar Mevduat (Altın) İçeren Fonlar Mevduat (Döviz) İçeren Fonlar Mevduat (TL) İçeren Fonlar Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları İçeren Fonlar Özel Sektör Kira Sertifikaları İçeren Fonlar Özel Sektör Tahvili İçeren Fonlar Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları İçeren Fonlar Repo İçeren Fonlar Takasbank Para Piyasası İçeren Fonlar Ters-Repo İçeren Fonlar Türev Araçları İçeren Fonlar Vadeli İşlemler Nakit Teminatları İçeren Fonlar Vadeli Mevduat İçeren Fonlar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İçeren Fonlar Yabancı Borsa Yatırım Fonları İçeren Fonlar Yabancı Hisse Senedi İçeren Fonlar Yabancı Kamu Borçlanma Araçları İçeren Fonlar Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları İçeren Fonlar Yatırım Fonları Katılma Payları İçeren Fonlar