ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AAV)

AAV Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.4955
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.81076
Son 3 Ay Getiri Oranı 33.8893
Son 6 Aylık Getiri Oranı 63.4495
1 Yıllık Getiri Oranı 179.153
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AAV - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %98.85
Ters-Repo %0.93
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.2
Diğer %0.02
AAV Fonu İçeriği

AAV Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 53.225 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 38098200
Yatırımcı Sayısı 5383
Pazar Payı %1.15
Fon Toplam Değeri 2027780000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 14 / 118
ISIN Kodu TRYATAM00069
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AAV) Fonu Fiyat Grafiği