İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ACK)

ACK Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.6713
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.336314
Son 3 Ay Getiri Oranı 18.9701
Son 6 Aylık Getiri Oranı 47.7372
1 Yıllık Getiri Oranı 105.607
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ACK - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %91.21
Finansman Bonosu %5.96
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.83
ACK Fonu İçeriği

ACK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.351446 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 329673000
Yatırımcı Sayısı 1106
Pazar Payı %0.07
Fon Toplam Değeri 115862000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 82 / 118
ISIN Kodu TRYACMD00010
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ACK) Fonu Fiyat Grafiği