AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AE3)

AE3 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.2906
Son 1 Ay Getiri Oranı 6.66037
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.8993
Son 6 Aylık Getiri Oranı 44.3225
1 Yıllık Getiri Oranı 109.571
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AE3 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %64.1
Ters-Repo %8.0
Takasbank Para Piyasası %7.6
Mevduat (TL) %5.82
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %5.4
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.69
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.15
Katılma Hesabı (TL) %1.27
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %0.47
Devlet Tahvili %0.43
Özel Sektör Tahvili %0.06
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.01
AE3 Fonu İçeriği

AE3 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.583669 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 21290100000
Yatırımcı Sayısı 401167
Pazar Payı %7.66
Fon Toplam Değeri 12426400000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 44 / 141
ISIN Kodu TRYAKEM00037
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AE3) Fonu Fiyat Grafiği