ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AG1)

AG1 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.404
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.37553
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.1996
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.9842
1 Yıllık Getiri Oranı 51.6518
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AG1 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Devlet Tahvili %44.48
Özel Sektör Tahvili %21.82
Finansman Bonosu %18.52
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %6.35
Hisse Senedi %3.72
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %2.64
Ters-Repo %1.81
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.66
AG1 Fonu İçeriği

AG1 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.219428 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1253840000
Yatırımcı Sayısı 11268
Pazar Payı %1.49
Fon Toplam Değeri 275129000 TL
Kategorisi Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 6 / 23
ISIN Kodu TRYADHE00115
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AG1) Fonu Fiyat Grafiği