BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGA)

AGA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7007
Son 1 Ay Getiri Oranı -1.74264
Son 3 Ay Getiri Oranı 2.98231
Son 6 Aylık Getiri Oranı 28.8128
1 Yıllık Getiri Oranı 67.8222
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AGA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %48.98
Kıymetli Madenler %22.1
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %13.24
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %6.87
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %3.5
Hisse Senedi %3.1
Katılma Hesabı (Altın) %1.87
Katılma Hesabı (TL) %0.32
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.02
AGA Fonu İçeriği

AGA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.272899 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3470070000
Yatırımcı Sayısı 52044
Pazar Payı %0.62
Fon Toplam Değeri 946979000 TL
Kategorisi Altın Katılım Fonu
Kategori Derecesi 2 / 8
ISIN Kodu TRYASEM00055
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGA) Fonu Fiyat Grafiği