BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB)

AGB Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.0301
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.57888
Son 3 Ay Getiri Oranı 16.8625
Son 6 Aylık Getiri Oranı 39.1088
1 Yıllık Getiri Oranı 108.205
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AGB - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %77.03
Katılma Hesabı (TL) %9.36
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %6.01
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %3.97
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %3.63
AGB Fonu İçeriği

AGB Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.184603 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1488770000
Yatırımcı Sayısı 17071
Pazar Payı %0.17
Fon Toplam Değeri 274830000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 65 / 141
ISIN Kodu TRYASEM00030
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB) Fonu Fiyat Grafiği