AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (AGC)

AGC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4154
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.81868
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.70267
Son 6 Aylık Getiri Oranı 16.3391
1 Yıllık Getiri Oranı 45.9138
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AGC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %76.93
Ters-Repo %13.59
Finansman Bonosu %3.21
Mevduat (TL) %3.08
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.67
Takasbank Para Piyasası %1.52
AGC Fonu İçeriği

AGC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 5.33955 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 12259900
Yatırımcı Sayısı 2534
Pazar Payı %0.11
Fon Toplam Değeri 65462400 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 97 / 130
ISIN Kodu TRYAKPO00468
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (AGC) Fonu Fiyat Grafiği