BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGD)

AGD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.8616
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.17747
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.2967
Son 6 Aylık Getiri Oranı 21.1466
1 Yıllık Getiri Oranı 41.4773
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AGD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %68.01
Hisse Senedi %28.99
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %1.72
Katılma Hesabı (TL) %1.28
AGD Fonu İçeriği

AGD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.071405 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3271620000
Yatırımcı Sayısı 54973
Pazar Payı %2.91
Fon Toplam Değeri 233610000 TL
Kategorisi Katılım Standart Fon
Kategori Derecesi 8 / 10
ISIN Kodu TRYASEM00063
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGD) Fonu Fiyat Grafiği