ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH0)

AH0 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.9683
Son 1 Ay Getiri Oranı 9.8988
Son 3 Ay Getiri Oranı 30.6802
Son 6 Aylık Getiri Oranı 57.8253
1 Yıllık Getiri Oranı 154.466
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AH0 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %73.81
Mevduat (TL) %6.16
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %6.14
Ters-Repo %3.55
Yatırım Fonları Katılma Payları %3.33
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %3.29
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.66
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %0.45
Özel Sektör Tahvili %0.38
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0.23
AH0 Fonu İçeriği

AH0 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.47389 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 5553760000
Yatırımcı Sayısı 179119
Pazar Payı %5.04
Fon Toplam Değeri 8185620000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 12 / 141
ISIN Kodu TRYADHE00107
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH0) Fonu Fiyat Grafiği