ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH3)

AH3 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.1734
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.27135
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.55497
Son 6 Aylık Getiri Oranı 18.4498
1 Yıllık Getiri Oranı 56.1553
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AH3 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %77.26
Hisse Senedi %9.27
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %4.13
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) %3.93
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %2.88
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.87
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0.49
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.17
AH3 Fonu İçeriği

AH3 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.578465 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 17166300000
Yatırımcı Sayısı 337368
Pazar Payı %22.63
Fon Toplam Değeri 9930080000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 6 / 14
ISIN Kodu TRYADHE00032
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH3) Fonu Fiyat Grafiği