ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH4)

AH4 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.6855
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.657055
Son 3 Ay Getiri Oranı 2.58698
Son 6 Aylık Getiri Oranı 12.9765
1 Yıllık Getiri Oranı 48.5092
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AH4 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %82.86
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %6.39
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %4.53
Hisse Senedi %3.42
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.1
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0.7
AH4 Fonu İçeriği

AH4 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.403054 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 9052720000
Yatırımcı Sayısı 155487
Pazar Payı %8.28
Fon Toplam Değeri 3648740000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 14 / 14
ISIN Kodu TRYADHE00040
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH4) Fonu Fiyat Grafiği