ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH8)

AH8 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5594
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.71052
Son 3 Ay Getiri Oranı 16.8831
Son 6 Aylık Getiri Oranı 29.2781
1 Yıllık Getiri Oranı 70.5832
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AH8 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %22.19
Hisse Senedi %17.01
Özel Sektör Tahvili %12.96
Ters-Repo %9.11
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %7.52
Takasbank Para Piyasası %7.46
Yatırım Fonları Katılma Payları %6.05
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %4.9
Devlet Tahvili %4.55
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %4.1
Finansman Bonosu %4.0
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %0.15
AH8 Fonu İçeriği

AH8 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.230649 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 23618100000
Yatırımcı Sayısı 195421
Pazar Payı %3.28
Fon Toplam Değeri 5447470000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 115 / 141
ISIN Kodu TRYADHE00081
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 2
2
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH8) Fonu Fiyat Grafiği