ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHC)

AHC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4363
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.31094
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.4053
Son 6 Aylık Getiri Oranı 21.3096
1 Yıllık Getiri Oranı 42.9598
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AHC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %50.87
Özel Sektör Tahvili %31.44
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %6.01
Ters-Repo %4.91
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %4.24
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.05
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.87
Takasbank Para Piyasası %0.47
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.03
AHC Fonu İçeriği

AHC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.063081 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 76735700000
Yatırımcı Sayısı 219154
Pazar Payı %82.13
Fon Toplam Değeri 4840550000 TL
Kategorisi Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 3 / 3
ISIN Kodu TRYADHE00214
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHC) Fonu Fiyat Grafiği