ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AIP)

AIP Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.7061
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.48621
Son 3 Ay Getiri Oranı 18.4583
Son 6 Aylık Getiri Oranı 41.1018
1 Yıllık Getiri Oranı 108.056
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AIP - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %70.25
Özel Sektör Kira Sertifikaları %19.77
Katılma Hesabı (TL) %6.62
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.63
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %1.29
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %0.44
AIP Fonu İçeriği

AIP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.141226 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2493240000
Yatırımcı Sayısı 11292
Pazar Payı %42.13
Fon Toplam Değeri 352111000 TL
Kategorisi Katılım Değişken Fon
Kategori Derecesi 1 / 3
ISIN Kodu TRYYKEM00383
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AIP) Fonu Fiyat Grafiği