ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJA)

AJA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.6591
Son 1 Ay Getiri Oranı 6.9676
Son 3 Ay Getiri Oranı 30.1715
Son 6 Aylık Getiri Oranı 63.3753
1 Yıllık Getiri Oranı 163.043
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AJA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %85.97
Ters-Repo %6.1
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %4.28
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.02
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.32
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.22
Devlet Tahvili %0.08
Özel Sektör Tahvili %0.01
AJA Fonu İçeriği

AJA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.222821 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4510790000
Yatırımcı Sayısı 18976
Pazar Payı %0.63
Fon Toplam Değeri 1005100000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 5 / 141
ISIN Kodu TRYADHE00339
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJA) Fonu Fiyat Grafiği