ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJG)

AJG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.6371
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.79148
Son 3 Ay Getiri Oranı 16.061
Son 6 Aylık Getiri Oranı 40.368
1 Yıllık Getiri Oranı 109.159
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AJG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %70.51
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %26.27
Katılma Hesabı (TL) %2.05
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.17
AJG Fonu İçeriği

AJG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.170272 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3754310000
Yatırımcı Sayısı 17955
Pazar Payı %0.4
Fon Toplam Değeri 639254000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 33 / 141
ISIN Kodu TRYADHE00321
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJG) Fonu Fiyat Grafiği