AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AK3)

AK3 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 3.2684
Son 1 Ay Getiri Oranı 6.98767
Son 3 Ay Getiri Oranı 35.8355
Son 6 Aylık Getiri Oranı 62.1821
1 Yıllık Getiri Oranı 173.063
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AK3 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %92.11
Takasbank Para Piyasası %6.16
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.13
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.23
Devlet Tahvili %0.21
Mevduat (TL) %0.16
AK3 Fonu İçeriği

AK3 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 33.6397 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 217312000
Yatırımcı Sayısı 24921
Pazar Payı %4.13
Fon Toplam Değeri 7310320000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 17 / 118
ISIN Kodu TRMAK3WWWWW3
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AK3) Fonu Fiyat Grafiği