ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALI)

ALI Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5758
Son 1 Ay Getiri Oranı -3.76873
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.3849
Son 6 Aylık Getiri Oranı 38.9716
1 Yıllık Getiri Oranı 100.996
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ALI - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %85.37
Yatırım Fonları Katılma Payları %7.84
Takasbank Para Piyasası %4.67
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.12
ALI Fonu İçeriği

ALI Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.519109 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 31848000000
Yatırımcı Sayısı 232183
Pazar Payı %68.15
Fon Toplam Değeri 16532600000 TL
Kategorisi Endeks Fon
Kategori Derecesi 4 / 4
ISIN Kodu TRYYKEM00177
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALI) Fonu Fiyat Grafiği