ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALR)

ALR Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.8895
Son 1 Ay Getiri Oranı 5.04166
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.4406
Son 6 Aylık Getiri Oranı 37.2742
1 Yıllık Getiri Oranı 91.3741
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ALR - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Hisse Senedi %44.37
Kamu Dış Borçlanma Araçları %22.76
Hisse Senedi %21.13
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %5.19
Mevduat (Döviz) %2.91
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.38
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %1.26
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.94
Özel Sektör Tahvili %0.05
Devlet Tahvili %0.01
ALR Fonu İçeriği

ALR Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.20725 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 16822100000
Yatırımcı Sayısı 325248
Pazar Payı %83.06
Fon Toplam Değeri 20308500000 TL
Kategorisi Karma Fon
Kategori Derecesi 2 / 9
ISIN Kodu TRYYKEM00078
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALR) Fonu Fiyat Grafiği