AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVB)

AVB Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4171
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.2514
Son 3 Ay Getiri Oranı 5.46877
Son 6 Aylık Getiri Oranı 19.9513
1 Yıllık Getiri Oranı 61.5217
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AVB - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %87.39
Ters-Repo %8.34
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.42
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %1.14
Özel Sektör Tahvili %0.88
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.29
Finansman Bonosu %0.17
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.16
Mevduat (TL) %0.11
Devlet Tahvili %0.1
AVB Fonu İçeriği

AVB Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.506306 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 30060600000
Yatırımcı Sayısı 390276
Pazar Payı %41.83
Fon Toplam Değeri 15219900000 TL
Kategorisi Dış Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 1 / 5
ISIN Kodu TRYCUHE00073
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVB) Fonu Fiyat Grafiği