AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVG)

AVG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2917
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.30085
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.68054
Son 6 Aylık Getiri Oranı 15.1725
1 Yıllık Getiri Oranı 54.4983
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AVG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %63.96
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %19.77
Devlet Tahvili %7.91
Ters-Repo %2.55
Özel Sektör Tahvili %1.83
Takasbank Para Piyasası %1.01
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.0
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.68
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %0.56
Yabancı Hisse Senedi %0.26
Finansman Bonosu %0.2
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.17
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.07
Mevduat (TL) %0.03
AVG Fonu İçeriği

AVG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.514351 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 22855200000
Yatırımcı Sayısı 308273
Pazar Payı %32.3
Fon Toplam Değeri 11755600000 TL
Kategorisi Dış Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 3 / 5
ISIN Kodu TRYCUHE00024
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVG) Fonu Fiyat Grafiği