AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVO)

AVO Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.121
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.96602
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.878
Son 6 Aylık Getiri Oranı 24.5305
1 Yıllık Getiri Oranı 48.9239
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AVO - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Tahvili %49.79
Finansman Bonosu %29.22
Ters-Repo %9.61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %4.43
Mevduat (TL) %3.89
Özel Sektör Kira Sertifikaları %2.98
Takasbank Para Piyasası %0.08
AVO Fonu İçeriği

AVO Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.058746 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 17393500000
Yatırımcı Sayısı 90018
Pazar Payı %17.34
Fon Toplam Değeri 1021810000 TL
Kategorisi Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 1 / 3
ISIN Kodu TRYCUHE00172
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AVO) Fonu Fiyat Grafiği