ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BGL)

BGL Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.4359
Son 1 Ay Getiri Oranı -1.69762
Son 3 Ay Getiri Oranı 5.11783
Son 6 Aylık Getiri Oranı 32.4456
1 Yıllık Getiri Oranı 67.0934
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BGL - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %34.83
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları %32.41
Kıymetli Madenler %17.07
Hisse Senedi %9.02
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %5.52
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.5
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.36
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %0.27
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %0.02
BGL Fonu İçeriği

BGL Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.024668 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 873494000000
Yatırımcı Sayısı 496743
Pazar Payı %15.95
Fon Toplam Değeri 21547300000 TL
Kategorisi Altın Fonu
Kategori Derecesi 2 / 7
ISIN Kodu TRYADHE00396
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BGL) Fonu Fiyat Grafiği