ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BHS)

BHS Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.2785
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.58162
Son 3 Ay Getiri Oranı 23.3157
Son 6 Aylık Getiri Oranı 47.9693
1 Yıllık Getiri Oranı 120.342
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BHS - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %64.28
Yabancı Hisse Senedi %25.13
Ters-Repo %3.11
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.7
Özel Sektör Tahvili %1.86
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %1.25
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %0.83
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.71
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.13
BHS Fonu İçeriği

BHS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.087802 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 10713200000
Yatırımcı Sayısı 37115
Pazar Payı %0.68
Fon Toplam Değeri 940634000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 23 / 32
ISIN Kodu TRYADHE00362
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BHS) Fonu Fiyat Grafiği