QNB FİNANS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BID)

BID Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.1634
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.16121
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.1771
Son 6 Aylık Getiri Oranı 60.7311
1 Yıllık Getiri Oranı 165.326
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BID - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %95.73
Takasbank Para Piyasası %3.48
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.79
BID Fonu İçeriği

BID Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.77228 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 243449000
Yatırımcı Sayısı 4281
Pazar Payı %0.38
Fon Toplam Değeri 674909000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 22 / 118
ISIN Kodu TRYFIPO00578
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB FİNANS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BID) Fonu Fiyat Grafiği