BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNA)

BNA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2397
Son 1 Ay Getiri Oranı -4.57495
Son 3 Ay Getiri Oranı -0.955522
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.8231
1 Yıllık Getiri Oranı 64.2074
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BNA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %70.46
Kıymetli Madenler %18.21
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %4.69
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %2.15
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %1.93
Katılma Hesabı (TL) %1.15
Katılma Hesabı (Altın) %1.1
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %0.26
Hisse Senedi %0.05
BNA Fonu İçeriği

BNA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.265149 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 20992400000
Yatırımcı Sayısı 123763
Pazar Payı %4.11
Fon Toplam Değeri 5566110000 TL
Kategorisi Altın Fonu
Kategori Derecesi 4 / 7
ISIN Kodu TRYDHEM00136
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 7
7
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNA) Fonu Fiyat Grafiği