BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNB)

BNB Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4053
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.65912
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.8548
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.3855
1 Yıllık Getiri Oranı 46.6799
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BNB - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %21.72
Özel Sektör Tahvili %15.68
Yatırım Fonları Katılma Payları %15.19
Devlet Tahvili %12.98
Hisse Senedi %12.28
Ters-Repo %8.35
Takasbank Para Piyasası %5.89
Finansman Bonosu %3.82
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.36
Diğer %0.73
BNB Fonu İçeriği

BNB Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.058471 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 12364600000
Yatırımcı Sayısı 45168
Pazar Payı %0.44
Fon Toplam Değeri 722974000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 137 / 141
ISIN Kodu TRYDHEM00102
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNB) Fonu Fiyat Grafiği