BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNL)

BNL Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2521
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.81798
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.8036
Son 6 Aylık Getiri Oranı 22.7512
1 Yıllık Getiri Oranı 63.3986
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BNL - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Devlet Tahvili %56.1
Hisse Senedi %14.99
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %12.77
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %6.48
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.69
Özel Sektör Tahvili %1.83
Diğer %1.64
Takasbank Para Piyasası %1.5
BNL Fonu İçeriği

BNL Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.055281 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 8970580000
Yatırımcı Sayısı 136824
Pazar Payı %2.88
Fon Toplam Değeri 495904000 TL
Kategorisi Oks Standart Fon
Kategori Derecesi 7 / 10
ISIN Kodu TRYDHEM00235
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNL) Fonu Fiyat Grafiği