BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNZ)

BNZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.58
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.5868
Son 3 Ay Getiri Oranı 7.09304
Son 6 Aylık Getiri Oranı 21.7348
1 Yıllık Getiri Oranı 51.3972
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BNZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %59.67
Hisse Senedi %12.42
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %10.5
Yatırım Fonları Katılma Payları %6.52
Özel Sektör Kira Sertifikaları %4.7
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %3.54
Özel Sektör Tahvili %1.34
Diğer %1.31
BNZ Fonu İçeriği

BNZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.053584 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3050040000
Yatırımcı Sayısı 79448
Pazar Payı %0.63
Fon Toplam Değeri 163433000 TL
Kategorisi Oks Katılım Standart Fon
Kategori Derecesi 3 / 12
ISIN Kodu TRYDHEM00243
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNZ) Fonu Fiyat Grafiği