BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPN)

BPN Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.4658
Son 1 Ay Getiri Oranı 7.02809
Son 3 Ay Getiri Oranı 24.53
Son 6 Aylık Getiri Oranı 53.2826
1 Yıllık Getiri Oranı 131.459
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BPN - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %66.23
Yatırım Fonları Katılma Payları %12.92
Devlet Tahvili %8.37
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %6.03
Takasbank Para Piyasası %5.98
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.47
BPN Fonu İçeriği

BPN Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.120169 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 175646000
Yatırımcı Sayısı 722
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 21107200 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 24 / 141
ISIN Kodu TRYDHEM00219
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPN) Fonu Fiyat Grafiği