BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPU)

BPU Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2692
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.56069
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.65175
Son 6 Aylık Getiri Oranı 15.2637
1 Yıllık Getiri Oranı 57.2341
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BPU - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %82.84
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %6.27
Ters-Repo %5.56
Yatırım Fonları Katılma Payları %3.57
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.61
Takasbank Para Piyasası %0.15
BPU Fonu İçeriği

BPU Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.425716 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4661810000
Yatırımcı Sayısı 52872
Pazar Payı %4.52
Fon Toplam Değeri 1984610000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 4 / 14
ISIN Kodu TRYDHEM00060
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPU) Fonu Fiyat Grafiği