ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BVM)

BVM Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5735
Son 1 Ay Getiri Oranı -6.02409
Son 3 Ay Getiri Oranı -2.20813
Son 6 Aylık Getiri Oranı 14.2245
1 Yıllık Getiri Oranı 35.3471
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

BVM - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %95.32
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.68
BVM Fonu İçeriği

BVM Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.10958 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 6551580
Yatırımcı Sayısı 76
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 20372700 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 705 / 1051
ISIN Kodu TRYALBT00010
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BVM) Fonu Fiyat Grafiği