QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CFA)

CFA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.686
Son 1 Ay Getiri Oranı -2.98244
Son 3 Ay Getiri Oranı 5.10595
Son 6 Aylık Getiri Oranı 31.4834
1 Yıllık Getiri Oranı 78.0557
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

CFA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları %43.0
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %34.04
Takasbank Para Piyasası %5.98
Yabancı Hisse Senedi %5.73
Ters-Repo %4.46
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.97
Kıymetli Madenler %2.18
Hisse Senedi %1.25
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.39
CFA Fonu İçeriği

CFA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.096873 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 16458400000
Yatırımcı Sayısı 3963
Pazar Payı %1.18
Fon Toplam Değeri 1594380000 TL
Kategorisi Altın Fonu
Kategori Derecesi 1 / 7
ISIN Kodu TRYFNEM00220
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CFA) Fonu Fiyat Grafiği