QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHA)

CHA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.0542
Son 1 Ay Getiri Oranı 10.4525
Son 3 Ay Getiri Oranı 40.7971
Son 6 Aylık Getiri Oranı 78.1543
1 Yıllık Getiri Oranı 131.948
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

CHA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %59.1
Devlet Tahvili %8.78
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %7.46
Ters-Repo %6.58
Finansman Bonosu %6.54
Mevduat (TL) %5.57
Takasbank Para Piyasası %3.34
Diğer %1.21
Özel Sektör Tahvili %0.97
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.32
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.13
CHA Fonu İçeriği

CHA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.166601 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 91610400
Yatırımcı Sayısı 159
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 15262400 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 23 / 141
ISIN Kodu TRYFNEM00162
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHA) Fonu Fiyat Grafiği