QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHC)

CHC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4676
Son 1 Ay Getiri Oranı 8.25382
Son 3 Ay Getiri Oranı 29.9907
Son 6 Aylık Getiri Oranı 51.0866
1 Yıllık Getiri Oranı 90.2594
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

CHC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %37.32
Hisse Senedi %11.37
Diğer %9.65
Mevduat (TL) %7.1
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %7.05
Takasbank Para Piyasası %7.01
Ters-Repo %6.31
Özel Sektör Kira Sertifikaları %3.74
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %3.31
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.05
Özel Sektör Tahvili %2.35
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %1.06
Devlet Tahvili %0.68
CHC Fonu İçeriği

CHC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.054574 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 56878900
Yatırımcı Sayısı 33
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 3104120 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 94 / 141
ISIN Kodu TRYFNEM00170
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 2
2
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHC) Fonu Fiyat Grafiği