AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (CVA)

CVA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7011
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.80814
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.8064
Son 6 Aylık Getiri Oranı 24.0128
1 Yıllık Getiri Oranı 39.5711
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

CVA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %30.17
Ters-Repo %19.67
Devlet Tahvili %16.94
Özel Sektör Tahvili %16.26
Finansman Bonosu %8.59
Hisse Senedi %3.42
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.87
Özel Sektör Kira Sertifikaları %1.63
Takasbank Para Piyasası %0.3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.15
CVA Fonu İçeriği

CVA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.79777 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2310970000
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.26
Fon Toplam Değeri 4154590000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 680 / 1051
ISIN Kodu TRYAKPO01284
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (CVA) Fonu Fiyat Grafiği