DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DLD)

DLD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.6173
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.93967
Son 3 Ay Getiri Oranı 31.2177
Son 6 Aylık Getiri Oranı 57.6421
1 Yıllık Getiri Oranı 134.656
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

DLD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %91.08
Ters-Repo %7.16
Takasbank Para Piyasası %1.43
Mevduat (TL) %0.33
DLD Fonu İçeriği

DLD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 5.97191 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 11701100
Yatırımcı Sayısı 999
Pazar Payı %0.04
Fon Toplam Değeri 69877900 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 55 / 118
ISIN Kodu TRYDNZP00645
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 16:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DLD) Fonu Fiyat Grafiği