DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (DLY)

DLY Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1304
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.28579
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.0684
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.4112
1 Yıllık Getiri Oranı 47.1198
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

DLY - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Ters-Repo %63.71
Mevduat (TL) %30.36
Finansman Bonosu %3.76
Özel Sektör Tahvili %1.03
Devlet Tahvili %0.33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.27
Takasbank Para Piyasası %0.26
Katılma Hesabı (TL) %0.24
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.04
DLY Fonu İçeriği

DLY Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.40151 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 15599700000
Yatırımcı Sayısı 290850
Pazar Payı %7.38
Fon Toplam Değeri 37463000000 TL
Kategorisi Para Piyasası Fonu
Kategori Derecesi 22 / 54
ISIN Kodu TRMDLYWWWWW9
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 0
Fon Satış Valörü 0
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (DLY) Fonu Fiyat Grafiği