DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON (DPI)

DPI Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.78408
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.3203
Son 6 Aylık Getiri Oranı 27.5229
1 Yıllık Getiri Oranı 56.939
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

DPI - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %62.53
Mevduat (TL) %24.99
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %12.48
DPI Fonu İçeriği

DPI Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.67932 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 58150400
Yatırımcı Sayısı 125
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 213954000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 348 / 1051
ISIN Kodu TRYDNZP00306
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 2
2
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON (DPI) Fonu Fiyat Grafiği