DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU (DPK)

DPK Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1266
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.88929
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.2644
Son 6 Aylık Getiri Oranı 23.269
1 Yıllık Getiri Oranı 42.5382
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

DPK - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları %79.48
Katılma Hesabı (TL) %17.36
Diğer %1.94
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.71
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %0.51
DPK Fonu İçeriği

DPK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.77334 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 59172500
Yatırımcı Sayısı 832
Pazar Payı %0.23
Fon Toplam Değeri 223278000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi 32 / 57
ISIN Kodu TRYDNZP00058
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 16:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU (DPK) Fonu Fiyat Grafiği