QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF)

EKF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1324
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.12116
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.0993
Son 6 Aylık Getiri Oranı 24.247
1 Yıllık Getiri Oranı 67.4539
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

EKF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları %99.81
Katılma Hesabı (TL) %0.19
EKF Fonu İçeriği

EKF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.05672 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4926820000
Yatırımcı Sayısı 1039
Pazar Payı %0.3
Fon Toplam Değeri 279449000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi 6 / 55
ISIN Kodu TRYERPO00028
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 12:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF) Fonu Fiyat Grafiği