HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FES)

FES Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.495
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.01611
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.453
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.7994
1 Yıllık Getiri Oranı 55.9184
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FES - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %16.39
Finansman Bonosu %14.36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %13.0
Hisse Senedi %12.95
Mevduat (TL) %12.6
Ters-Repo %9.52
Takasbank Para Piyasası %8.5
Özel Sektör Kira Sertifikaları %6.07
Devlet Tahvili %4.26
Özel Sektör Tahvili %1.39
Diğer %0.83
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %0.13
FES Fonu İçeriği

FES Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.058064 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 17666800000
Yatırımcı Sayısı 34360
Pazar Payı %0.62
Fon Toplam Değeri 1025810000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 128 / 141
ISIN Kodu TRYFIBE00033
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FES) Fonu Fiyat Grafiği