QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (FFH)

FFH Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7021
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.59871
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.5884
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.8269
1 Yıllık Getiri Oranı 59.5851
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FFH - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Diğer %36.87
Hisse Senedi %26.47
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %8.95
Katılma Hesabı (TL) %7.99
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %6.74
Özel Sektör Kira Sertifikaları %5.65
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %2.85
Finansman Bonosu %2.75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.22
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.51
FFH Fonu İçeriği

FFH Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.95693 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 131477000
Yatırımcı Sayısı 1464
Pazar Payı %0.54
Fon Toplam Değeri 520244000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi 16 / 57
ISIN Kodu TRYFIPO00180
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (FFH) Fonu Fiyat Grafiği