FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (FID)

FID Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5431
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.61022
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.2306
Son 6 Aylık Getiri Oranı 31.4705
1 Yıllık Getiri Oranı 82.6904
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FID - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %71.16
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %12.55
Yatırım Fonları Katılma Payları %5.39
Ters-Repo %2.74
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %2.31
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.06
Mevduat (TL) %2.02
Kamu Dış Borçlanma Araçları %1.7
Devlet Tahvili %0.05
Takasbank Para Piyasası %0.01
Özel Sektör Tahvili %0.01
FID Fonu İçeriği

FID Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.728089 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2918920000
Yatırımcı Sayısı 4279
Pazar Payı %3.67
Fon Toplam Değeri 2125230000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 37 / 130
ISIN Kodu TRYBEUR00025
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (FID) Fonu Fiyat Grafiği