AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON (FNE)

FNE Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1211
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.89785
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.017
Son 6 Aylık Getiri Oranı 22.9818
1 Yıllık Getiri Oranı 0
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FNE - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %90.41
Özel Sektör Tahvili %7.49
Özel Sektör Kira Sertifikaları %1.92
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.18
FNE Fonu İçeriği

FNE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.59249 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 207932000
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.02
Fon Toplam Değeri 331129000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 747 / 1050
ISIN Kodu TRYAZIM01059
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON (FNE) Fonu Fiyat Grafiği