FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FPH)

FPH Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.8682
Son 1 Ay Getiri Oranı 6.19913
Son 3 Ay Getiri Oranı 24.2328
Son 6 Aylık Getiri Oranı 49.6702
1 Yıllık Getiri Oranı 117.928
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FPH - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %89.04
Ters-Repo %4.49
Mevduat (TL) %3.87
Takasbank Para Piyasası %0.75
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.68
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.64
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.53
FPH Fonu İçeriği

FPH Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 25.0539 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 114572000
Yatırımcı Sayısı 9939
Pazar Payı %1.68
Fon Toplam Değeri 2870470000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 60 / 118
ISIN Kodu TRYFIBP00021
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FPH) Fonu Fiyat Grafiği