STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FPR)

FPR Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.3843
Son 1 Ay Getiri Oranı -1.3191
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.0564
Son 6 Aylık Getiri Oranı 43.2842
1 Yıllık Getiri Oranı 122.388
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FPR - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %82.65
Takasbank Para Piyasası %14.24
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.11
FPR Fonu İçeriği

FPR Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 6.29009 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 14960800
Yatırımcı Sayısı 26
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 94104700 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 66 / 1053
ISIN Kodu TRYFKSP00021
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FPR) Fonu Fiyat Grafiği