FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FS2)

FS2 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.3574
Son 1 Ay Getiri Oranı 7.37175
Son 3 Ay Getiri Oranı 21.6687
Son 6 Aylık Getiri Oranı 0
1 Yıllık Getiri Oranı 0
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FS2 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %85.57
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %11.91
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.54
Mevduat (TL) %0.98
FS2 Fonu İçeriği

FS2 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.59623 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 24249200
Yatırımcı Sayısı 38
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 38707300 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi - / 1051
ISIN Kodu TRYGRIP00207
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (FS2) Fonu Fiyat Grafiği